Skap framtiden nå

Book et møte

Etter vår erfaring, går mange bedrifter glipp av betydelig finansiell støtte fra det offentlige. En del bedrifter er ikke klar over at de aktiviteter og prosjekter de utfører i dag, eller planlegger å utføre i nær framtid, kan gi grunnlag for støtte.

En av årsakene til dette, kan være manglende tid og kunnskap til å sette seg inn i alle de ulike statlige, regionale, og kommunale tilskuddsordninger som finnes. Selve søknadsprosessen kan også være tidkrevende, og legge beslag på ressurser fra den daglige driften.

Å gå glipp av offentlige finansiell støtte kan imidlertid føre til at bedriften over tid svekker sin konkurransekraft. Spesielt hvis dine konkurrenter mottar betydelig støtte, som dere også kan være kvalifisert for.

Opsido håndterer prosessen for dere fra A til Å uten at dere påtar dere risiko og unødvendig tidsforbruk. Med vår kompetanse og erfaring sikrer vi optimalt grunnlag for støtte til din bedrift.

På høyre side finner du oversikt over de viktigste støtteordningene som vi kan hjelpe dere med.

Listen til høyre er ikke utfyllende, og den enkleste måten å finne de støtteordninger som passer best for dere, er ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.