Skap framtiden nå

Book et møte

Horisont 2020 er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter, med et samlet budsjett på rundt 800 milliarder kroner. Per mars 2019 er 65 prosent av midlene fordelt.

Gjennom EØS-avtalen kan norske bedrifter, offentlige virksomheter og akademiske institusjoner søke på lik linje med deltakere fra EU-land. Fra 2021 blir Horisont 2020 videreført via Horisont Europa.

Aldri før har Norge gjort det så bra i Horizon Europe (tidl. Horizon 2020). Til nå har norske aktører mottatt 8,3 milliarder kroner i støtte, og potensialet er stort for bedriftene som mottar støtte.

Det stilles store krav til prosjekter i Horizon Europe. Forskning, utvikling og innovasjon må være på et høyt internasjonalt nivå, og prosjektet må ha et stort internasjonalt markedspotensial.

Det forventes at prosjektdeltakerne har internasjonal erfaring, og spisskompetanse innen sitt område. Bedriften må presentere prosjektet for en jury bestående investorer, som kun investerer i bedrifter de har tro på.

Sjansen for å lykkes med finansiering er imidlertid større med Horizon Europe, enn hos private investorer.

I tillegg til kravene, kan selve søknadsprosessen være krevende og omfattende.

Opsido tar hånd om hele søknadsprosessen til svært gunstige vilkår. Dette inkluderer blant annet forretningsplan og strategisk rådgivning.

Norges Forskningsråd kan dekke kostnaden ved å skrive søknaden. Søknaden må da være utført korrekt med høy standard og kvalitet.

Dere kan også få økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, samt støtte til reiser og til å profilere egen kompetanse.

Å ha Opsido med på laget kan være avgjørende for at søknaden er korrekt utført med høy standard og kvalitet.

→ Kontakt oss