Med vår kompetanse og erfaring sikrer vi optimalt grunnlag for støtte til din bedrift

Etter vår erfaring, går mange bedrifter glipp av betydelig finansiell støtte fra det offentlige. En del bedrifter er ikke klar over at de aktiviteter og prosjekter de utfører i dag, eller planlegger å utføre i nær framtid, kan gi grunnlag for støtte. Les mer om våre tjenester
Skattefunn kan gi opp til 5 millioner kroner i støtte hvert år. Skattefunn er ikke bare for de mest innovative selskapene, men en rettighet som alle norske selskaper kan ha krav på hvis de bruker ressurser på nyskapende utvikling og forskning. Les mer om SkatteFUNN
Hvis din bedrift samarbeider med en FoU-partner, har dere muligheten til å få dekket opptil 70% av kostnadene i prosjekter med forskningsbasert innovasjon. Støtteordningen passer for bedrifter som ønsker å samarbeide med FoU-miljøer for å gjennomføre krevende innovasjonsprosjekter. Les mer om Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Finansier 45% av prosjektkostnadene med en Innovasjonskontrakt. Passer for bedrifter som er innovative, og som i tett samarbeid med pilotkunde utvikler nye og bedre løsninger med et stort internasjonalt markedspotensial. Les mer om Innovasjonskontrakter
Horizon Europe (tidl. Horizon 2020) er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter. Hvis bedriften din driver forskning, utvikling og innovasjon på høyt internasjonalt nivå, kan dere motta opptil 24,5 millioner kroner i støtte fra EU. Fra 2021 blir Horisont 2020 videreført via Horisont Europa. Les mer om Horizon Europe
Hvis du har en innovativ forretningsidé kan du motta opptil 100 000 kroner i tilskudd til markedsavklaring fra Innovasjon Norge, for å teste om det finnes et behov i markedet for idéen din. Les mer om Markedsavklaringstilskudd
Er du gründer med en innovativ løsning, som du har testet mot potensielle kunder og dermed bekreftet at det finnes et betalingsvillig marked? For å videreutvikle løsningen frem til kommersialisering, kan du motta opptil 700.000 kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge. Les mer om Kommersialiseringstilskudd
Oppstartlån fra Innovasjon Norge passer for innovative bedrifter, som ønsker å finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Bedriften må ha klare ambisjoner, og et betydelig vekstpotensial, samt nødvendig kompetanse for å realisere planene. Les mer om Oppstartlån
Planlegger din bedrift å utvikle innovative løsninger innen miljøteknologi? Via Miljøteknologiordningen kan Innovasjon Norge dekke en betydelig del av kostnadene for bygging av pilot- og demonstrasjonsanlegg. Les mer om Miljøteknologiordningen
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nam doloremque laudantium sed, voluptatum asperiores tenetur quisquam incidunt. Quod similique porro provident at distinctio eius magnam minima delectus. Ad ipsum neque officia qui quaerat, quas perspiciatis. Les mer om ENOVA