Skap framtiden nå

Book et møte

Investeringsstøtte fra Enova bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Midlene går til framtidsrettede tiltak som er med på å ta Norge til lavutslippssamfunnet.

Enova skal bidra til at nye energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk. Støtten kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger.

Enova investerer tungt i energi- og klimatiltak, som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av eksisterende teknologi.

Enova har valgt å organisere sitt finansielle tilbud gjennom en rekke ulike støtteprogrammer.

Ta kontakt med Opsido i dag. Vi finner de Enova programmene som passer best for dere, og tar hånd om hele søknadsprosessen.