Skap framtiden nå

Book et møte

Din bedrift kan ha gode forutsetninger for å motta støtte, men kan mangle enten kunnskap, tid eller erfaring til å utforme en søknad med optimalt støttegrunnlag og høy sannsynlighet for godkjenning.

Opsido bistår alt fra mindre bedrifter til børsnoterte konsern. Vi har lang erfaring med strategisk rådgivning, prosjektstyring, grunderbedrifter og offentlig støtte til forskning og utvikling.

Vår kunnskap gir større sannsynlighet til å se muligheter og definere dette som et godt prosjekt.

Vi vet hva som skal vektlegges og hvordan vi skal få frem avgjørende faktorer som skal til for godkjenning.

Vi gjennomfører hele prosessen for dere, fra søknadsskriving til oppfølging av saksbehandlere og rapportering.

Ta kontakt for en gratis gjennomgang med konkrete råd

→ Kontakt oss

Hvorfor velge Opsido?

Vår kunnskap og erfaring gir optimalt støttegrunnlag og høy godkjenningsrate. Vi ser muligheter og får frem avgjørende faktorer som skal til for godkjenning.

Hos Opsido får dere en dedikert prosjektleder som følger dere hele veien i prosessen, og som dere kan kontakte når som helst dersom det skulle være noe.

Et optimalt resultat handler også i stor grad om hva som skjer etter at søknaden er godkjent. Med Skattefunn er de faktiske kostnader og timeforbruk som danner grunnlaget for støtten.

Av erfaring vet vi at det oppstår mange spørsmål rundt hvilke kostnader man kan føre opp. Vår erfaring og ekspertise hjelper dere med å unngå avkortning eller krav om tilbakebetaling

Søknad til offentlige støtteordninger kan ofte være en krevende prosess som innbefatter å definere et godt prosjekt, optimalisere grunnlaget for støtte, planlegge godt, utarbeide budsjett og prosjektplan, skrive gode søknader, og utarbeide korrekt rapportering til skattemyndigheter.

Vår metode sørger for en effektiv arbeidsprosess med et optimalt støttegrunnlag, og en korrekt og trygg rapportering til myndighetene.

→ Les mer om vår metode

De fleste av våre kunder har liten tid og knappe ressurser som stort sett er knyttet opp til drift og utvikling av selskapet. Skattefunn og andre søknader kan være tidkrevende å sette seg inn i. I tillegg kommer alt arbeidet med å identifisere muligheter, budsjett, prosjektplan, skrive søknad, samt årlig rapportering og prosjektregnskap.

Vår bistand og våre maler for rapportering, timelister og prosjektregnskap sørger for tidsbesparelse for dere, og korrekt rapportering til rette organer. Dette er inkludert i vår No Cure No Pay avtale.

Dere bruker minimalt med tid og arbeid på prosessen. Vi tar oss av skjulte «tidstyver» som oppfølgning med saksbehandler, revisjoner, klager, rapportering, o.l.

Med Opsido med på laget bruker dere minimalt med tid og arbeid på prosessen. Samtidig får dere en søknad med optimalt støttegrunnlag, med den beste sannsynligheten for godkjenning.

→ Les mer om vår metode

Våre tjenester er basert på No Cure No Pay. Det vil si at Opsido kun får betalt ut fra faktisk utbetalt støtte, og etter at dere har fått utbetalt støtten. Dersom dere ikke oppnår støtte, skal vi heller ikke vi ha betalt for våre tjenester.

Vi har kundevennlige avtaler med gunstige betingelser for dere. Vi yter vederlagsfri konsultasjon før, under og etter prosjektperioden etter behov. Vi er tilgjengelig under hele prosjektperioden, fra planlegging til sluttrapportering.

→ Kontakt oss