Skap framtiden nå

Book et møte

Vår metode gjør veien fra idé til offentlig finansiering enklere og kortere

Metoden sørger for en effektiv arbeidsprosess med et optimalt støttegrunnlag, og en korrekt og trygg rapportering til myndighetene.

SkatteFUNN og andre offentlige støtteordninger, kan ofte være en krevende prosess. Din bedrift kan ha gode forutsetninger for å motta støtte, men kan mangler kunnskap, tid og ressurser til å utforme en søknad med optimalt støttegrunnlag og med stor sannsynlighet for å bli godkjent.

En god søknadsprosess handler i stor grad om erfaring og kunnskap til å se muligheter, planlegge godt, skrive gode søknader, og utarbeide korrekt rapportering til skattemyndigheter.

Vi bistår med alle oppgavene i prosessen, fra å kartlegge muligheter, utarbeide søknad og helt frem til siste prosjektregnskap er levert. Alle oppgaver er inkludert i vår No Cure No Pay avtale. Det vil si at dere kun betaler hvis og når dere får utbetalt støtte, basert på faktisk utbetalt støtte.

Les mer om vår metode

Det første vi gjør er å avklare om dere kan være posisjon til å motta SkatteFUNN eller andre støtteordninger. Dette kan vi enkelt gjøre via telefon, eller i et kort møte hos dere.

Når det gjelder Skattefunn er det viktigste å finne ut om dere driver med en eller annen form for nyutvikling som ikke er på markedet i dag, eller planlegger å gjøre dette i år eller neste år. Dette kan være en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Det kan også være en ny eller forbedret funksjonalitet og opplevelse av en kjent løsning.

Hva som er nytt eller en forbedring kan ofte være en vid definisjon og et spørsmål om formulering og tolkning.

Ta kontakt i dag for en hyggelig prat, så avklarer vi raskt og kostnadsfritt hvilke muligheter dere har.

→ Book et uforpliktende møte i dag

Ta kontakt i dag for en hyggelig prat, så avklarer vi raskt og kostnadsfritt hvilke muligheter dere har.

Vi vet at tid er en dyrbar ressurs for dere. Derfor prøver vi å få mest mulig av informasjonen muntlig, enten i møtet eller over telefon.

I møtet vil vi se nærmere på mulighetene for et SkatteFUNN-prosjekt, samt avklare om andre støtteordninger kan være aktuelle. Dette kan være å definere prosjektet, vurdere innovasjonsgrad, prosjektets mål og nytteverdi, prosjektets størrelse etc.

Hvis dere ønsker at vi skal gå videre med prosessen for dere, inngår vi en No Cure No Pay avtale. Det vil si at Opsido kun får betalt ut fra faktisk utbetalt støtte, og etter at dere har fått utbetalt støtten.

Dersom dere ikke oppnår støtte, skal vi heller ikke vi ha betalt for våre tjenester.

Inkludert i avtalen er alle punktene i prosessen som er beskrevet på denne siden. Det vil si at alt av bistand til rapportering, prosjektregnskap og oppfølging er inkludert i honoraret.

Vi analyserer all relevant informasjon for å finne den optimale løsningen for dere. Her vil vi vurdere hvilke områder i prosjektet som kan gi mest avkastning. Dette inkluderer å identifisere alle relevante kostnader som kan tas med i prosjektet.

På bakgrunn av analysen vil vi utarbeide en strategi for søknaden.

Med vår erfaring og kunnskap vet vi hva som skal vektlegges, og hvordan informasjonen skal formidles i en søknad for å oppnå best mulig resultat.

Før vi sender inn søknaden får dere et utkast til godkjenning. Når dere er fornøyd, sender vi inn søknaden. Vi følger med på saksbehandlingen, og gir dere beskjed når søknaden er ferdigbehandlet.

Dersom søknaden ikke blir godkjent skal vi heller ikke ha betalt for vårt arbeid. Vi vil da sammen med dere vurdere mulighetene for enten å sende en klage eller levere ny søknad.

Et optimalt resultat handler også i stor grad om hva som skjer etter at søknaden er godkjent. Det er de faktiske kostnader og timeforbruk som danner grunnlaget for støtten.

Vår bistand og våre maler for rapportering, timelister og prosjektregnskap sørger for tidsbesparelse for dere og korrekt rapportering til skattemyndigheter.

Vi bistår dere hele veien med oppfølging, rapportering og eventuelt prosjektregnskap. Dette er inkludert i vår No Cure No Pay avtale.