Det er både privat og offentlig finansiering tilgjengelig for innovasjonsprosjekter. Opsido kan hjelpe deg med alle søknader til Innovasjon Norge og Forskningsrådet etter tilgjengelig offentlige støtteordninger. Foruten de mest kjente støtte ordningene finnes det en rekke statlige, regionale, og kommunale tilskuddsordninger vi kan hjelpe deg med.

STØTTEORDNINGER HOS FORSKNINGSRÅDET

 • SkatteFUNN med inntil 20% refusjon på utviklingskostnader
 • CLIMIT til forskning og utvikling av CO2-håndteringsteknologi
 • HAVBRUK2 til havbruksrelaterte prosjekt bl.a. innen bioøkonomi
 • PETROMAKS2 til miljørettet petroleumsforskning
 • Horizon2020 til fremragende forskning innen EU/EØS området

STØTTEORDNINGER HOS INNOVASJON NORGE

 • Innovasjonskontrakt støtte utviklingsprosjekt med bedriftskunde
 • Innovasjonskontrakt støtte utviklingsprosjekt med kunde off­entlig sektor
 • Innovasjonslån med gunstige lånebetingelser
 • Garanti til banklån i private banker

PRIVAT FINANSIERING

 • Direkte investering fra engleinvestorer
 • Banklån
 • Konvertible lån
 • Angel Challenge
 • Såkorn fond