SKATTEFUNN

Visste du at SkatteFUNN er en rettighet?

De fleste er ikke klar over at SkatteFUNN ikke bare er noe de mest innovative selskapene kan søke om, men en rettighet i skatteloven (§ 16-40), som alle norske selskaper har krav på om de bruker ressurser på innovasjon. Det er Forskningsrådet som behandler søknader om SkatteFUNN.

Du kan søke om SkatteFUNN for flere år av gangen, eller så lenge prosjektet ditt varer. Vi gjør hele jobben for deg fra a til å. Det eneste vi trenger er 30 minutter av din tid ved avtaleinngåelse, og noe ekstra tid underveis før innlevering.

SkatteFUNN søknader kan leveres inn gjennom hele året. For å være sikker på å få innvilget SkatteFUNN for inneværende år (MERK – Det gjelder hele året, også fra før du søkte) må du søke innen 1. september. Blir SkatteFUNN innvilget må du levere inn eget prosjektregnskap til revisor som leveres inn sammen med Årsregnskapet.

SkatteFUNN støtte til mindre og mellomstore bedrifter er på 20% av utviklingskostnadene. For større bedrifter eller mindre bedrifter som inngår i en større kjede er støtten på 18% av utvklingskostnadene.

Du mottar SkatteFUNN når årsregnskapet kunngjøres. Avhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd vil du enten få utbetalt SkatteFUNN direkte på konto fra kemneren, eller i form av redusert firmaskatt.