Utvikler din bedrift en ny eller

forbedret vare, tjeneste, eller produksjonsprosess?

Opsido tilbyr 100%resultatbaserte søknadstjenester på prosjektfinansiering.

Søknadstjenester

Det er både privat og offentlig finansiering tilgjengelig for innovasjonsprosjekter. Opsido kan hjelpe deg med alle søknader til Innovasjon Norge og Forskningsrådet etter tilgjengelig offentlige støtteordninger. Foruten de mest kjente støtte ordningene finnes det en rekke statlige, regionale, og kommunale tilskuddsordninger vi kan hjelpe deg med.e.